مددکاری اجتماعی در کشور کانادا از زبان یک پزشک جراح

مددکاری اجتماعی در کشور کانادا از زبان یک پزشک جراح
سایت تخصصی مددکاری اجتماعی- مددکاران در کانادا در طیف وسیعی از خدمات اجتماعی مشغول به کار میشوند. هدف از این نوشتار آشنایی با گستره و کیفیت ارائه خدمات مددکاری در این کشور میباشد. بدلیل آنکه بعضی از خدمات ذکر شده ممکن است معادل یا مشابه در کشورمان نداشته... 

آخرین موضوعات