ورود رشته کارشناسی “مددکاری قضایی” به دانشگاه سازمان زندانها

ورود رشته کارشناسی “مددکاری قضایی” به دانشگاه سازمان زندانها
معاون مرکز آموزش و پژوهش سازمان زندانهای کشور اعلام کرد: برای نخستین بار و به دلیل ضرورت به روز کردن زندانبانی رشته تحصیلی مددکاری قضایی در مقطع کارشناسی از سال جدید تحصیلی در دانشگاههای علمی کاربردی این سازمان تدریس می‌شود. ناصر ربیعی در گفتگو با خبرنگار... 

آخرین موضوعات