مراسم نکوداشت هربرت پالیسشن مددکار اجتماعی اتریشی برگزار شد

مراسم نکوداشت هربرت پالیسشن مددکار اجتماعی اتریشی برگزار شد
طی مراسم ویژه ای در مجلس اتریش (2015 مه 22)، هربرت پالیسشن جایزه مخصوصی به پاس دستاوردهای مددکاری اجتماعی و 35 سال فعالیت حرفه ای دریافت کرد. در این مراسم بزرگداشت اعلام شد که هربرت 30 سال پیش اولین مرکز حفاظت از کودکان در اتریش را تاسیس کرده است. این مرکز با... 

آخرین موضوعات