تقدیر انجمن مددکاران اجتماعی ایران از وب سایت تخصصی مددکاران اجتماعی

تقدیر انجمن مددکاران اجتماعی ایران از وب سایت تخصصی مددکاران اجتماعی
نام ونام خانوادگی : کبری راد آج بیشه/ تاریخ تولد: 1349 / تحصیلات : علوم اجتماعی- خدمات اجتماعی /دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامی رودهن1373-1369 سوابق کاری : 1- مددکار اجتماعی اداره بهزیستی رشت 1376 2- مسئول مجتمع خدمات بهزیستی روستایی زیبا کنار رشت 1378-1376 3- مسئول... 

آخرین موضوعات