چمران و دانشور مددکار افتخاری بهزیستی شدند

چمران و دانشور مددکار افتخاری بهزیستی شدند
در آستانه فرارسیدن 12 آذر روز جهانی معلولان، مهدی چمران و فاطمه دانشور مددکار افتخاری سازمان بهزیستی شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه صد و پانزدهمین جلسه شورای شهر تهران مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران و فاطمه دانشور رئیس کمیته اجتماعی شهر تهران... 

آخرین موضوعات