مددکار اهل انزلی پوستر فارسی روز جهانی مددکاری اجتماعی را تهیه کرد

مددکار اهل انزلی پوستر فارسی روز جهانی مددکاری اجتماعی را تهیه کرد
پوستر فارسی روز جهانی مددکار اجتماعی توسط ‘جواد طلسچی یکتا ‘ مشاور و مددکار اجتماعی اهل انزلی تهیه و روی وبسایت فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی قرار گرفت. به گزارش روز جمعه ایرنا، فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی اواخر دسامبر 2014 طی یک اقدام ابتکاری... 

آخرین موضوعات