حفاظت از مددکاران اورژانس اجتماعی در گرو تصویب یک آیین‌نامه

حفاظت از مددکاران اورژانس اجتماعی در گرو تصویب یک آیین‌نامه
طی ماه گذشته 2مددکار اورژانس اجتماعی هنگام انجام ماموریت مورد حمله قرار گرفته‌اند؛‌ این حملات امنیت مددکاران را بار دیگر زیر سؤال برده است. مجید ارجمندی مدیرکل اورژانس اجتماعی سراسر کشور معتقد است که تامین امنیت مددکاران این بخش منوط به تصویب آیین‌نامه... 

تجهیز نیرو‌های اورژانس اجتماعی به افشانه اشک آور و شوکر

تجهیز نیرو‌های اورژانس اجتماعی به افشانه اشک آور و شوکر
معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه خطرات متعددی نیروهای اورژانس اجتماعی”123 ” را تهدید می‌کنند، گفت: با تعامل حراست سازمان نیروهای اورژانس اجتماعی به افشانه اشک آور و شوکر تجهیز می‌شوند. محمد نفریه در گفت‌وگو با خبرنگار... 

آخرین موضوعات