نقش موثر مشاوران پلیس در کاهش آسیب‌های اجتماعی

نقش موثر مشاوران پلیس در کاهش آسیب‌های اجتماعی
  به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، مجید مرآت ظهر امروز در جلسه نیروی انتظامی استان نقش مشاوران فعال پلیس را در کاهش آسیب‌های اجتماعی مهم و تاثیرگذار دانست. وی با بیان اینکه نباید از نقش ارزشمند مشاوره‌های فعال پلیس در کاهش آسیب‌های اجتماعی در نسل امروز... 

آخرین موضوعات