برای ورود مدد‌کاران به پیشگیری از اعتیاد سنگ‌اندازی‌های زیادی می‌شود

برای ورود مدد‌کاران به پیشگیری از اعتیاد سنگ‌اندازی‌های زیادی می‌شود
به گزارش سلامت نیوز به نقل از فارس ؛ همایون هاشمی، رئیس سازمان بهزیستی در ادامه مناظره با انتقاد از روند ادامه مناظره گفت: اگر مناظره قرار است دوجانبه بین آقای حیدری و یکی از آقایان صورت گیرد ما جلسه را ترک کنیم. وی ادامه داد: بهزیستی یک سازمان است و من... 

آخرین موضوعات