بزرگ‌ترین سند غیردولتی «فقرزدایی مدرسه‌محور» منتشر شد

بزرگ‌ترین سند غیردولتی «فقرزدایی مدرسه‌محور» منتشر شد
ویرایش نهایی سند راهبردی استخراج‌شده از دومین کنفرانس «توسعه و عدالت آموزشی»، با شعار «همدلی و هم‌زبانی مردم و سیاست‌گذاران برای توسعه عدالت و کیفیت آموزشی کودکان»، در سالروز میلاد پیامبر اکرم (ص) منتشر شد. این سند که ویرایش نخست آن در اول شهریورماه... 

آخرین موضوعات