حراج “مدرک تحصیلی مددکاری اجتماعی” !

حراج “مدرک تحصیلی مددکاری اجتماعی” !
این روزها در برخی مکانها و میادین شهر بیلبوردهایی را مشاهده می کنید ، که در آن تبلیغات جذب دانشجو بدون آزمون، برای برخی رشته های تحصیلی  از جمله  مددکاری اجتماعی حک شده است. و همه می دانیم مددکاری اجتماعی حرفه ای است با تلفیقی از علم و هنر و استعداد و... 

آخرین موضوعات