انتصاب آقای موسوی چلک به سمت مدیرکل دفتر توسعه مشارکت‌های مردمی

انتصاب آقای موسوی چلک  به سمت مدیرکل دفتر توسعه مشارکت‌های مردمی
وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر در احکام جداگانه‌ای فرید براتی سده را به سمت مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی و ‏ سید حسن موسوی چلک را به سمت مدیرکل دفتر توسعه مشارکت‌های مردمی و سازمان‌های مردم‌نهاد این ستاد منصوب کرد.‏ به گزارش پایگاه... 

آخرین موضوعات