شروع کارزار رسانه ای مددکاران اجتماعی ایرانیان

شروع کارزار رسانه ای مددکاران اجتماعی ایرانیان
وبسایت رسمی مددکاران اجتماعی ایرانیان بر حسب رسالت و اهداف متعالی ترسیم شده در نقشه راه خود، تثبیت جایگاه حرفه ای مددکاران اجتماعی ایران را در جای جای کشور یکی از وظایف اصلی خود می داند و بی شک این مهم تا زمان محقق شدن شرایط مطلوب و ایده آل ادامه دار خواهد... 

اطلاعیه وبسایت رسمی مددکاران اجتماعی ایرانیان

اطلاعیه وبسایت رسمی مددکاران اجتماعی ایرانیان
قابل توجه مدیران وبلاگها و وبسایتهای فعال در حوزه اجتماعی ایران با سلام و احترام؛ بدینوسیله به اطلاع وبمسترهای فعال در حوزه اجتماعی ایران می رساند وبسایت رسمی مددکاران اجتماعی ایرانیان، در راستای تعقیب هدف تقویت و گسترش پایگاههای مجازی فعال در حوزه... 

آخرین موضوعات