مددکاران زندانها پل ارتباطی بین مددجویان با مراجع قضایی و خانواده های آنان هستند

مددکاران زندانها پل ارتباطی بین مددجویان با مراجع قضایی و خانواده های آنان هستند
ˈعباس لقمانیˈ روز سه شنبه در نشست با کارشناسان اجرای احکام، مددکاری و آمار و رایانه زندانهای استان افزود: ارائه خدمات اجتماعی مددکاران در زندان ها باید با ظرافت و مهارت انجام شود تا زندانیان از بحران های ناشی از حبس دور نگه داشته شوند که این مهم زمینه... 

آخرین موضوعات