پیام رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران که در مراسم تجلیل از پروفسور زاهدی اصل قرائت شد

پیام رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران که در مراسم تجلیل از پروفسور زاهدی اصل قرائت شد
  پیام رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران که در مراسم تجلیل از پروفسور زاهدی اصل توسط دکتر شایقی دبیر مراسم قرائت شد   به نام خدایی که همین نزدیکی است کسی گفت چونیف چنین رنجبر/ به تعظیم استاد، بیش از پدر بگفتا زد آن نقش آب و گلم/وزین تربیت یافت، جان... 

متن سخنرانی رئیس انجمن اردبیل در مراسم تجلیل از پروفسور زاهدی اصل

متن سخنرانی رئیس انجمن اردبیل در مراسم تجلیل از پروفسور زاهدی اصل
در مراسم تجلیل از پروفسور زاهدی اصل رئیس انجمن مددکاران اجتماعی استان اردبیل متنی قرائت نمودند که مورد تشویق حاضرین قرار گرفت. محتوای این متن به شرح زیر می باشد:   استاد بزرگ و از معماران شایسته مددکاری اجتماعی ایران جناب پروفسور محمد زاهدی اصل توسعه... 

آخرین موضوعات