مراسم نکوداشت دکتر سام آرام و پیام دبیر کل فدراسیون مددکاران اجتماعی

مراسم نکوداشت دکتر سام آرام و پیام دبیر کل فدراسیون مددکاران اجتماعی
تصویر مراسم نکوداشت دکتر عزت اله سام آرام که اخیرا به همت انجمن مددکاران اجتماعی ایران و به مناسبت روز جهانی مددکاری اجتماعی برگزار شد ، با پیگیریهای  همکاران در وب سایت فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی قرار گرفت ، و در معرض دید مددکاران اجتماعی جهان... 

مراسم نکوداشت دکتر سام آرام مقارن با روز جهانی مددکاری اجتماعی برگزار شد

مراسم نکوداشت دکتر سام آرام  مقارن با روز جهانی مددکاری اجتماعی برگزار شد
مراسم نکوداشت استاد عزت الله سام آرام به همت انجمن مددکاران اجتماعی ایران عصر روز دوشنبه در فضایی صمیمی برگزار شد. روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران- در این مراسم که با حضور دهها نفر از مددکاران اجتماعی جوان و پیشکسوت برپا شد تعدادی از همکاران،... 

آخرین موضوعات