هدف اصلی مراکز مشاوره پلیس تقویت نهاد خانواده است

هدف اصلی مراکز مشاوره پلیس تقویت نهاد خانواده است
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان قم گفت: هدف اصلی مراکز مشاوره پلیس تقویت نهاد خانواده است . به گزارش پایگاه خبری پلیس ، سرهنگ ” احمد صادقی ” در مصاحبه با خبرنگار ما با بیان اینکه فلسفه وجودی معاونت اجتماعی ارتباط با مردم است به تلاش های مشاوران... 

آخرین موضوعات