راه اندازی سامانه رضایت‌سنجی و افکارسنجی بهزیستی در سال ۹۵

راه اندازی سامانه رضایت‌سنجی و افکارسنجی بهزیستی در سال ۹۵
مدیرکل حوزه مدیریت عملکرد سازمان بهزیستی کشور با تأکید بر لزوم بازنگری جدی در حوزه رفاه و تامین اجتماعی، از راه‌اندازی سامانه رضایت سنجی و افکار سنجی بهزیستی در سال ۹۵ خبر داد. سید حسن موسوی چلک با بیان اینکه بهزیستی موظف است از همه ظرفیت‌هایش برای... 

بچه‌های مراکز بهزیستی پس از ترخیص: ما را رها نکنید!

بچه‌های مراکز بهزیستی پس از ترخیص: ما را رها نکنید!
سخت بود راضیشان کنیم پرونده زندگی 18 ساله خود را به روی ما بگشایند. پرونده‌ای که سطر سطر آن از ملال یک زندگی یکنواخت وخسته‌کننده حکایت می‌کند و هرچه ورقش می‌زنی سنگینی خاطراتش روحت را می‌آزارد. مهدی، پیام و آرش سه نوجوانند واز جمله بچه‌هایی که بعد... 

آخرین موضوعات