مراکز درمان معتادان” پلیس مدار” چه وظایفی دارند؟

مراکز درمان معتادان” پلیس مدار” چه وظایفی دارند؟
مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: یکی از نکات مهم در امر درمان معتادان در مراکز ” پلیس مدار” مراقبت‌های پس از خروج برای آنهاست، به این معنا که قاضی همان‌طور که حکم می‌کند این افراد در مراکز نگهداری شوند، حکم می‌کند... 

آخرین موضوعات