لزوم ایجاد مراکز مددکاری اجتماعی در کنار دفاتر حقوقی برای کاهش آمار طلاق

لزوم ایجاد مراکز مددکاری اجتماعی در کنار دفاتر حقوقی برای کاهش آمار طلاق
تهران-ایرنا- یک نویسنده، پژوهشگر و مشاور خانواده بر لزوم ایجاد مراکز مددکاری اجتماعی به موازات دفاتر حقوقی و دادگاه خانواده به عنوان عامل موثر در کاهش آمار طلاق تاکید کرد.  «طهورا نوروزی» در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا با اشاره به عوامل اقتصادی... 

آخرین موضوعات