معاون قوه قضائیه: راه حل طلاق، میانجیگری تحصیلکردگان مشاوره است

معاون قوه قضائیه: راه حل طلاق، میانجیگری تحصیلکردگان مشاوره است
معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: باید همه عناوین طلاق بر مبنای مشاوره صورت بگیرد و تمام مسائل مربوط به دادگاه‌های خانواده مسیر مشاوره را طی کنند. به گزارش ایلنا محمدعلی الفت معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضایئه در مراسم رونمایی از کتاب راهنمای... 

آخرین موضوعات