راه‌اندازی مراکز مشاوره اجتماعی کارگران در بنگاه‌های اقتصادی

راه‌اندازی مراکز مشاوره اجتماعی کارگران در بنگاه‌های اقتصادی
غلامرضا بستان منش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا» با اشاره به همکاری سازمان بهزیستی برای ارائه مشاوره به منظور پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به کارگران در بنگاه‌های اقتصادی، اظهار داشت: این موضوع در قالب تفاهم‌نامه در حوزه پیشگیری... 

آخرین موضوعات