مسائل اجتماعی نیازمند راه‌حل اجتماعی

مسائل اجتماعی نیازمند راه‌حل اجتماعی
از تاریخ 28 دی‌ماه، شرکت بهره‌برداری مترو تهران و حومه با همکاری نیروی انتطامی مترو، طرح جمع‌آوری متکدیان و دستفروشان داخل فضای مترو را در دستور کار خود قرار داده است. تاکنون نیز طبق اعلام این شرکت، بیش از یکهزار نفر از این افراد جمع‌آوری شده‌اند اما... 

آخرین موضوعات