تقویت کارکردهای نهاد خانواده؛ کاهش آسیبهای اجتماعی

تقویت کارکردهای نهاد خانواده؛ کاهش آسیبهای اجتماعی
آقای محمدرضا عارف منتخب اول مردم تهران در مجلس شورای اسلامی دهم در زمینه ی آسیبهای اجتماعی که متأسفانه به بحران اجتماعی تبدیل شده، ایشان مطرح میکند ناهنجاری‌های اخلاقی افزایش یافته و برای حل آن به عزم و برنامه ی ملی نیازمندیم و مطرح مینماید یکی از... 

روز جهانی مددکاری اجتماعی؛ صلح و آرامش جهانی

روز جهانی مددکاری اجتماعی؛ صلح و آرامش جهانی
الهی از پیش خطر و از پس راهم نیست دستم گیر که جز تو پناهم نیست دستم گیر که دستاویز ندارم و عذرم بپذیر که پای گریز ندارم الهی دانایی ده تا از راه نیفتیم، بینایی ده تا در چاه نیفتیم، بنمای رهی که ره نمایانده تویی، بگشای در که در گشاینده تویی، من دست به هیچ... 

آخرین موضوعات