مردم​ایران تفریح ندارند به​هم پیامک می​زنند

مردم​ایران تفریح ندارند به​هم پیامک می​زنند
دکتر مصطفی اقلیما،رییس انجمن علمی مددکاران اجتماعی ایران درباره اتفاقات اخیر در فضای فیس بوک درویژه نامه جست و جوی اعتماد نوشت: اتفاقی که این هفته در صفحه فوتبالیست مطرح آرژانتین و همین‌طور مجری مراسم قرعه‌کشی در فضای مجازی افتاد بار دیگر بحث ناهنجاری‌های... 

آخرین موضوعات