مردی ایرانی که اگر تمیز شود مریض می‌شود +عکس

مردی ایرانی که اگر تمیز شود مریض می‌شود +عکس
این سالخورده که گفته می شود به دلیل مشکل عاطفی که در ایام جوانی برای او رخ داده از مردم و اجتماع گریزان و گوشه عزلت و انزوا برگزیده سالیان سال است که در زیر مکانی مسقف ماوا ندارد و در گرما و سرما درهوای آزاد به سر می برد. برخی از جوانان و نوجوانان دژگاه... 

آخرین موضوعات