مرگ 15 کودک معلول درمرکز نگهداری نارمک

مرگ 15 کودک معلول درمرکز نگهداری نارمک
15 کودک در یک مرکز نگهداری معلولان ذهنی – جسمی تحت پوشش سازمان بهزیستی در سال جاری در حالی جان باختند که علیرغم برخی ادعاها درمورد وقوع سهل‌انگاری و بی‌دقتی، مدیران بهزیستی مرگ این کودکان را امری طبیعی می‌دانند. به گزارش خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری... 

آخرین موضوعات