گفتگو با هوشنگ نجفی مسئول انجمن مددکاران اجتماعی ایران مازندران

گفتگو با هوشنگ نجفی مسئول انجمن مددکاران اجتماعی ایران  مازندران
– لطفا” در مورد تشکیل انجمن مددکاران اجتماعی ایران، شعبه استان مازندران توضیح دهید. – همزمان با سالروز ولادت با سعادت پیشوای متقیان عالم، علی (ع) و روز مددکار، انجمن مددکاران اجتماعی ایران شعبه استان مازندران تاسیس و طی مراسمی در این استان با حضور... 

آخرین موضوعات