گناباد قطب مسائل اجتماعی و علوم اجتماعی

گناباد  قطب مسائل اجتماعی و علوم اجتماعی
در راستای برگزاری سومین کنفرانس مددکاری اجتماعی ایران که روزهای دوازده و سیزده شهریورماه جاری در دانشگاه آزاد اسلامی گناباد برگزار خواهد شد. آخرین جلسه مشترک بین مسئولین شهرستان جهت هماهنگی های لازم در ارتباط با این کنفرانس در محل سالن اجتماعات فرمانداری... 

آخرین موضوعات