توجه ویژه به مسائل روحی و روانی زندانیان

توجه ویژه به مسائل روحی و روانی زندانیان
مدیرکل زندان‌های استان کردستان گفت: از مهمترین مسائلی که باید در زندان‌ها دنبال کرد توجه خاص به آرامش روحی و روانی زندانیان است که این مهم در زندان مرکزی سنندج با اجرای موفق برنامه‌های بازپروری، اصلاحی و تربیتی دنبال می‌شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم... 

آخرین موضوعات