خط فقر یعنی حقوق زیر ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

خط فقر یعنی حقوق زیر ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان
کاظم جلالی، نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی در جمع شوراهای اسلامی کار کشور و کارگران و مستمری‌بگیران با اشاره به پایین بودن دستمزد این قشر زحمت‌کش اظهار داشت: با حداقل مزد ۷۰۰ هزار تومانی امکان گذران زندگی نیست چرا که خط فقر در محدوده ۲ میلیون... 

آخرین موضوعات