انتقاد بهزیستی از نگهداری زنان معتاد در کمپ شفق

انتقاد بهزیستی از نگهداری زنان معتاد در کمپ شفق
حبیب الله مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی ، در این باره گفت: انتقال زنان معتاد پایتخت به کمپ شفق شاید شکل ظاهری منطقه هرندی را سامان دهد اما این معضل به طور ریشه‌ای در منطقه حل نخواهد شد. وی در ادامه تصریح کرد: جمع آوری این زنان و انتقال... 

آخرین موضوعات