“حکمیت هیجانات” بر مطالبات می تواند آسیب زا باشد

“حکمیت هیجانات” بر مطالبات می تواند آسیب زا باشد
حکمیت هیجان بر مطالبات میتواند آسیب زا باشد، قانونمندی از ضروریات انضباط اجتماعی است و بسیاری از اختلالات و آسیب های اجتماعی در حوزه های فردی، خانوادگی و اجتماعی، بی واسطه پیامد عدم رعایت قوانین است. در همه حال قانونمندی بر طرح مطالبات، مسیری سازگار... 

آگاهی اجتماعی بیشتر، بستر مشارکت را در جامعه فراهم می‌کند

آگاهی اجتماعی بیشتر، بستر مشارکت را در جامعه فراهم می‌کند
حسن موسوی‌چلک در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در خصوص تعریفی از سرمایه اجتماعی و عناصر آن اظهار داشت: سرمایه اجتماعی تعریف‌های خرد و کلان بسیاری دارد اما تعریف فراگیری که سایر تعاریف را پوشش دهد، مشتمل بر ارزش‌های اخلاقی، روابط، تعاملات،... 

آخرین موضوعات