مطالبه‌گر و مشارکت‌جو باشیم-سیدحسن موسوی‌چلک

مطالبه‌گر و مشارکت‌جو باشیم-سیدحسن موسوی‌چلک
حوادثی شبیه آنچه در کارگاه تولیدی خیابان جمهوری رخ داد از چند منظر قابل بررسی است؛ نخست، ایمنی محیط کار که معمولا در ایران فرهنگ ایمنی ضعیف است. ازآنجا که این نوع اتفاقات همیشه برای من نوعی اتفاق نمی‌افتد، لذا میزان توجه و ایجاد شرایط ایمن برای کار کمتر... 

آخرین موضوعات