همایش ملی مددکاری اجتماعی و مطالبه‌گری اجتماعی | مطالبه گری در سایه تعامل به منزله سکوت و یا خاموشی نیست

همایش ملی مددکاری اجتماعی و مطالبه‌گری اجتماعی | مطالبه گری در سایه تعامل به منزله سکوت و یا خاموشی نیست
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در گفت‌وگو با فارس عنوان کرد؛ ضرورت تشکیل سازمان نظام مددکاری اجتماعی/ برگزاری همایش ملی مددکاری اجتماعی در ۶ اردیبهشت رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ضمن تأکید بر اینکه سازمان نظام مددکاری اجتماعی باید تشکیل شود،... 

کامیابی‌ها و ناکامی‌های زنان در سالی که گذشت

کامیابی‌ها و ناکامی‌های زنان در سالی که گذشت
این روز ابتدا به عنوان یک رویداد سیاسی سوسیالیستی در بین احزاب سوسیال آمریکا، آلمان و اروپای شرقی آغاز شد اما بعدها در فرهنگ بسیاری از کشورها آمیخته شد. با این حال در مناطقی دیگر، اصل سیاسی و زمینه حقوق بشری که توسط سازمان ملل متحد تعیین شده، با قدرت... 

آخرین موضوعات