مشارکت مددکاران اجتماعی در هشتمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد

مشارکت مددکاران اجتماعی در هشتمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد
  سازمان های مردم نهاد و مشارکت مدنی در حوزه پیشگیری و درمان اعتیاد نام میزگردی است که گرداننده آن در هشتمین کنگره بین المللی دانش اعتیاد، انجمن مددکاران اجتماعی ایران می باشد. به گزارش خبرنگار پرتال تخصصی مددکاری اجتماعی و به نقل از روابط عمومی انجمن... 

آخرین موضوعات