مشاوران یا مددکاران اجتماعی؟! پذیرش تفاوتها؛ ارزیابی عملکردها

مشاوران یا مددکاران اجتماعی؟! پذیرش تفاوتها؛ ارزیابی عملکردها
پیش از انکه انگشت بگذاریم روی حرفه خاصی داستان زیر را گوش کنیم….. مدتی بود میان من و همسرم مشکلات و اختلافاتی پیش آمده بود کارم شده بود اضافه کاری کارکردن و پولش رو دادن به مشاور هرنیم ساعتی مشاوره پنجاه تومن میدادم همسرم حاضر نبود با من بیاد، حرفهای... 

بیانیه اختتامیه همایش ملی پلیس؛ همزمان با دومین روز از همایش ملی پلیس، روانشناسی و مشاوره

بیانیه اختتامیه همایش ملی پلیس؛ همزمان با دومین روز از همایش ملی پلیس، روانشناسی و مشاوره
همزمان با دومین روز از همایش ملی پلیس، روانشناسی و مشاوره، سردار سید احمدیان معاون بهداشت، امداد و درمان ناجا بیانیه اختتامیه همایش ملی پلیس را قرائت کرد. همزمان با دومین روز از همایش ملی پلیس، روانشناسی و مشاوره، سردار سید احمدیان معاون بهداشت، امداد... 

آخرین موضوعات