مشاوره، راهکار کاهش طلاق

مشاوره، راهکار کاهش طلاق
در فرهنگ ما کمک به یکدیگر و تلاش برای مشکل گشایی از درد همنوع همواره امری پسندیده بوده است.این رسم از نگاه ما به نقش خانواده در پرورش شخصیت اعضای خانواده بر می‌گردد. از گذشته تا به حال، هر گاه خانواده‌ای دچار مشکل می‌شد، افراد سالخورده خانواده دست به... 

آخرین موضوعات