دانشگاه فردوسی با 40 مشاور متخصص در زمینه مباحث مددکاری اقدام می کند

دانشگاه فردوسی با 40 مشاور متخصص در زمینه مباحث مددکاری اقدام می کند
رئیس مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد گفت: مرکز مشاوره دانشگاه فردوسی مشهد با 40 مشاور متخصص در زمینه مباحث مددکاری و مهارتی اقدام می کند. به گزارش خبرنگار مهر، علی مشهدی بعد از ظهر دوشنبه در نشست کارگروه “خانواده پایدار” با موضوع ازدواج های دانشجویی... 

آخرین موضوعات