آخرین پل را خراب نکنیم

آخرین پل را خراب نکنیم
اعصابش به شدت به هم ریخته بود، هیچ گاه فکر نمی کرد برای گرفتن طلاق توافقی هم لازم باشد این همه پله های دادگاه را بالا و پایین کند. اما دیگر همه چیز داشت تمام می شد. فقط مانده بود یکی دو جلسه مشاوره اجباری. حتی اسمش هم خنده دار بود. با خودش می گفت: «مگر... 

آخرین موضوعات