مراکز مشاوره پلیس، امین جامعه در پیشگیری از آسیب‌ها

مراکز مشاوره پلیس، امین جامعه در پیشگیری از آسیب‌ها
تهران – مراکز مشاوره پلیس یکی از موفق ترین مراکزی است که به منظور تلاش در جهت از بین بردن ریشه های مشکلات اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و ناهنجاری از سال 79 در کشور راه اندازی شده است. به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا، این مراکز دارای اهدافی از جمله ایجاد... 

آخرین موضوعات