نبود فضای شاد در جامعه دلیل افزایش مصرف مشروبات الکلی در ایران

نبود فضای شاد در جامعه دلیل افزایش مصرف مشروبات الکلی در ایران
در سال 1382 میانگین زمان دسترسی به انواع مختلف مواد مخدر 22 دقیقه و مشروبات الکلی 17 دقیقه اعلام شده بود که هم ‌اکنون برخی از کاهش قابل ملاحظه این میانگین خبر می‌ دهند. به گزارش فرهنگ نیوز، انسان ها در دوران معاصر دچار آسیب‎ ها و چالش‎ های فردی و اجتماعی... 

آخرین موضوعات