مشکلات مددکاران اجتماعی در استان سمنان

مشکلات مددکاران اجتماعی در استان سمنان
مددکاران اجتماعی در استان سمنان، همواره با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند که عدم شناخت عمومی از مددکاری، نداشتن جایگاه اجتماعی و نادیده گرفتن زحماتشان از این قبیل مشکلات به شمارمی آید. به گزارش خبرنگار مهر، دستان پرمهر مددکاران اجتماعی به گونه... 

آخرین موضوعات