پنج دلیل اصلی طلاق ایرانی ها

پنج دلیل اصلی طلاق ایرانی ها
در سالهای اخیر، تعداد زیادی از زوجین ایرانی به دلایل متعدد جدایی از هم و از هم گسیختگی خانواده را تجربه کرده اند. برخی این طلاقها را به رخدادهای اقتصادی نسبت داده اند و برخی دیگر تنوع طلبی و برخی دیگر، عدم توافق و تفاهم در نگرشها و بینش ها نسبت داده اند.... 

طلاق توافقی؛ چون فرزندان آسیب نمی بینند خوب است

طلاق توافقی؛ چون فرزندان آسیب نمی بینند خوب است
دختران و پسران امروزی با گرفتن طلاق توافقی جشن می گیرند و از این کار احساس رضایت می کنند. پدر و مادر ما که گذشته ازدواج می کردند به طلاق فکر نمی کردند و این اصلا در خانواده ها مرسوم نبود،اما الان وقتی به دختر یا پسر می گوییم این فرد به درد زندگی با تو نمی... 

آخرین موضوعات