سلامت اجتماعی؛ مطالبه مددکاران اجتماعی

سلامت اجتماعی؛ مطالبه مددکاران اجتماعی
در دنیای امروز دیدگاه­های سلامت چشم ­انداز وسیع­تری پیدا کرده است و ضرورتاً به عوامل تعیین کننده غیرطبی سلامت توجه ویژه­ ای معطوف گشته است. هر یک از این تعیین­ کننده­ ها به خودی خود و یا از طریق تأثیر بر یکدیگر وضعیت سلامتی را به شدت تحت تأثیر قرار می­دهند... 

آخرین موضوعات