گزارش مباحثه گروهی: مددکار مطالبه گر، جامعه ی مطالبه گر می سازد ….

گزارش مباحثه گروهی: مددکار مطالبه گر، جامعه ی مطالبه گر می سازد ….
مطالبه گری در لغت به معنی درخواست و یا مطالبه فعل، نیاز و یا کاری از فرد یا نهاد و سازمان است. مطالبه گری اجتماعی اصطلاحی است که با مددکاری اجتماعی عجین شده است و در واقع یکی از مفاهیم بنیادی و کاربردی در مددکاری اجتماعی است. بنا به تعریف گروه بزرگ مددکاران... 

مطالبه گری در ذات مددکاری اجتماعی وجود دارد و غیر قابل انکار است

مطالبه گری در ذات مددکاری اجتماعی وجود دارد و غیر قابل انکار است
در جستجوی یافتن پاسخ این پرسشم که چرا مددکاری اجتماعی مطالبه گری نمیکند و مددکاران مطالبه گر نیستند و اصلاً مطالبه گری اجتماعی به چه معناست و یا مهم است که مددکار مطالبه گر باشد؟ در اینجا قصد بر آن نیست تا تراژدی مطالبه گری در مددکاری به تصویر کشیده... 

تاب آوری توانایی وصول مطالبات است

تاب آوری توانایی وصول مطالبات است
تاب آوری توانایی وصول مطالبات است، تاب آوری برای طرفین (طلب) یا بعبارتی برای خواهان و خوانده از ضروریات است. تشخیص نیازها، قدرت ساخت گفتمان، ارایه دیده مان، توانایی کشف راه حل و جلب مشارکت همگان از پیامدهای این توانایی است. مرز بین خواهان و خوانده،... 

مددجویان مطالبه گر؛ نیروهای محرکه قوی برای مدلهای توانمندسازی

مددجویان مطالبه گر؛ نیروهای محرکه قوی برای مدلهای توانمندسازی
بدون شک هدف اصلی کلیه مددکاران بهبود زندگی اجتماعی و سلامت روانی است که در اکثر موارد مددکارانی که در سطوح خُرد کار میکنند همین اهداف را در دایره آسیب ها و مشکلات مددجویان و مراجعان خود مدنظر قرار می دهند. در سطح بالاتر مدیران و موضعان قانون در حیطه... 

مطالبه گری به مثابه مسئولیت اجتماعی

مطالبه گری به مثابه مسئولیت اجتماعی
وقتی حرف از مطالبه گری است؛ بی گمان مددکاران اجتماعی در صف اول قرار دارند. ذات مددکاری اجتماعی مطالبه گری است و دلیل آن که مددکاری اجتماعی از اولین روزهای پیدایشش بر سه اصل استوار بوده است. آزادی، عدالت و دموکراسی. در طول تاریخ کدام انسان را می شناسید... 

“حکمیت هیجانات” بر مطالبات می تواند آسیب زا باشد

“حکمیت هیجانات” بر مطالبات می تواند آسیب زا باشد
حکمیت هیجان بر مطالبات میتواند آسیب زا باشد، قانونمندی از ضروریات انضباط اجتماعی است و بسیاری از اختلالات و آسیب های اجتماعی در حوزه های فردی، خانوادگی و اجتماعی، بی واسطه پیامد عدم رعایت قوانین است. در همه حال قانونمندی بر طرح مطالبات، مسیری سازگار... 

مددکاری اجتماعی؛ مداخلات، مطالبات و مخاطرات

مددکاری اجتماعی؛ مداخلات، مطالبات و مخاطرات
مددکاران بر اساس ماهیت حرفه ای که برگزیده اند، با لحاظ تخصص و هم محدوده و حوزه ی مجاز به فعالیتشان، ذاتاً موظف و مکلف به مداخله در تنش ها و بحران های فردی، بین فردی و اجتماعی اند به گونه ای که بتوانند از آسیب های محتمل فردی و اجتماعی پیشگیری کرده، یا... 

مددکاری و مطالبه گری با کدام استراتژی؟

مددکاری و مطالبه گری با کدام استراتژی؟
آیا ما مددکاران در یک همگرایی حول یک چارچوب فکری و برنامه عملگرایانه مشخص و متقابل در مقابل آن ناخواسته ها جمع شده ایم ..؟ آیا متوجه هستیم که منافع فردی همه ما در متمرکز ساختن عقبه افکار عمومی جامعه مان میباشد…؟ یا آنقدر در میدان منافع شخصی و هیجانات... 

آخرین موضوعات