80 درصد مطلقه‌ ها زیر 30 سال هستند!

80 درصد مطلقه‌ ها زیر 30 سال هستند!
گلزاری در پاسخ به سوالی درباره اینکه به نظر شما عواقب از گسستگی و آشفتگی در خانواده‌ها چیست؟ گفت: نتیجه شرایطی است که می‌بینید! درحال حاضر، 80 درصد مطلقه‌های ما زیر 30 سال هستند. نرخ طلاق در کشور نگران‌کننده است؛ این حرف دیگر حرفی در گوشی نیست چنانکه،... 

آخرین موضوعات