امضای تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت‌دادگستری با کانون مددکاری اجتماعی

امضای تفاهم‌نامه همکاری بین وزارت‌دادگستری با کانون مددکاری اجتماعی
تفاهم‌نامه همکاری مشترک بین معاونت حقوق‌بشر و امور بین‌الملل وزارت‌دادگستری با کانون مددکاری اجتماعی ایران منعقد شد. به گزارش ایلنا، تفاهم همکاری بین معاونت حقوق بشر و امور بین‌الملل وزارت دادگستری و کانون کلینیک‌های مددکاری اجتماعی ایران در... 

آخرین موضوعات