پرونده مددجویان بهزیستی به کلینیک‌های مددکاری خصوصی واگذار می‌شود

پرونده مددجویان بهزیستی به کلینیک‌های مددکاری خصوصی واگذار می‌شود
  معاون امور توانبخشی بهزیستی استان تهران گفت: هر پرونده برای رسیدگی در واحد مددکاری اجتماعی به اعتبار خاصی نیاز دارد و در حال حاضر، به ازای رسیدگی به هر پرونده باید مبلغ 12 هزار تومان از سوی دولت به بهزیستی پرداخت شود که با محدودیتهایی روبروست. به... 

آخرین موضوعات