بازگشت به زندگی کلید خورد

بازگشت به زندگی کلید خورد
سه‌شنبه هفته گذشته جمع‌آوری و جذب زنان معتاد متجاهر کارتن‌خواب تهران آغاز شد و در روز اول ۱۶۰نفر توسط نیروی انتظامی و با حکم دادستانی جمع‌آوری شدند؛ اقدامی که فرماندار تهران و معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران وعده‌ دادند ظرف ۷ تا ۱۰ روز به‌اتمام... 

آخرین موضوعات